logotyp
XL-BYGG Norrby Trä Borås

Isolering

Dimensionering, ekonomi & brandkrav

Isolering_864x400px_mobiler.png

Nedan har du länkar som går till bra hjälpprogram med information om mängd, UV-värden och hur mycket man energi man faktiskt sparar med tilläggsisolering.

Det är både program att ta hjälp ifrån samt att hänvisa dina konsumentkunder till.  

ISOLA PLATON

Mängdberäkningsprogram för Platon-systemet, för källarvägg respektive golv. 

ISOVER

Konstruktionslösningar 

Sparberäknaren räknar ut hur mycket man sparar i såväl miljö (co2) och energi (kWh) som pengar (kr) vid tilläggsisoleringar. Eftersom varje byggnad är unik är spar-värdena ungefärliga.

Rockwool

Beräkningsprogram här hittar du det mesta du behöver för ditt isoleringsjobb. 

Pocketguide, Isolera Rätt ger dig allt du behöver veta i din vardag gällande nybyggnation och tilläggsisolering.

SUNDOLITT

Dimensioneringsprogram som beräknar linjelast och punktlast för betongplatta på mark med underliggande EPS samt beräkning och kontroll av deformationer.

Tjälisoleringsprogram som beräknar antalet isoleringsskivor som krävs i marken utanför huset för att förhindra att skadlig tjäle påverkar byggnaden.