logotyp
XL-BYGG Norrby Trä Borås

Marksten

Mängdberäkning & inspiration

Marksten_864x400px_mobiler.png

Monteringsanvisningar, produktblad och mängdberäkning.

Inspirationsprogram dit du kan vägleda konsumentkunden för val av sten etc.

BENDERS

Dokumentation av montageanvisningar, produktblad, bygginstruktioner, garantibevis, etc.  

Inspirationsprogram dit du kan vägleda konsumenten vad gäller typ av marksten.

ST:ERIKS

Mängdberäkning av mark- och dekorsten samt sätt- och fogsand, i Excel-fil för nedladdning.